Disc

Förstå dig själv och andra mer genom disc.

Kunskap om olika beteendestilar, ett verktyg för gott samspel med andra.  

Bygg förståelse för våra olikheter

Allt fler inser att kunskaper om olika beteendestilar har en stor betydelse då vi motiveras och drivs av olika saker. När vi har en grupp människor som skall lösa svåra till enkla uppgifter tillsammans finns utrymme för stora utmaningar där man möjligen lägger mer energi på att finna varandra i samarbetet i stället för att lägga all energi på att lösa uppgiften tillsammans.

Planera för en utvecklingsdag med teamet där vi fördjupar förståelse för hur du själv och andra fungerar, hur vi kommunicerar, visar stress och löser problem mm.  

Varje deltagare får före utbildningsdagen genomföra en Disc-analys och under utbildningsdagen kommer vi att reflektera gemensamt och individuellt över resultatrapporterna. 

Analyser för individer, team & organisationer 

Använd beteendeanalyser i din verksamhet då de skapar god grund för problem- och konfliktlösning och bidrar till att få väl fungerande arbetsgrupper. Vidare kan man med beteendeanalyser fördjupa kunskapen kring ledarskap, kommunikationsstilar och stresshantering samt skapa en plattform för väl fungerande arbetsgrupper.

Effektiv kommunikation

Utifrån vetskapen att vi alla har olika beteendestilar kan vi konstatera att vi också kommunicerar på olika sätt, när jag arbetar med team utveckling och kommunikativt ledarskap gör jag det gärna utifrån DISC beteendestilsanalys. Jag upplever att det är bästa utgångsläget är att använda verktyget i början av ett nytt uppdrag för att snabbt lära känna gruppen. Det är ett verktyg där olika stilar beskrivs med färger och hur man utifrån det kan utveckla kommunikationen för att nå fungerande arbetsgrupper och team.  

Kunskap och medvetenhet kring hur medarbetare fungerar i olika positioner och varför vi gör som vi gör, det är avgörande för att nå framgång. 

Modell

Modellen utgår från att först ge förståelse för sin egen beteendestil och hur jag som ledare och medarbetare kommunicerar med andra genom en analys. Kunskap om färgerna och våra olika beteendestilar ger en djupare förståelse kring samspelet med andra. 

Disc analyserna används för att stärka kommunikation & samarbete vid: 

Coaching & personlig utveckling
Team & ledarskapsutveckling
Förändringsprocesser
Förflyttning av personal
Medarbetarutveckling, karriärutveckling, talangutveckling
Rekrytering
Säljträning & kundhantering mm. 

Vi anpassar övningar i workshop som överensstämmer med den verkliga arbetssituationen för deltagarna för att öka kommunikationen och därmed ett effektivare samarbete. Kontakta mig för mer information kring hur DISC kan användas inom er organisation.  

 

För Ledningsgrupper

Det hjälper till att finna ut svar till liknande frågeställningar;

Vilka personligheter vill vi att ledningsgruppen skall bestå av?
Hur kan vi förstå varandra bättre i teamet?
Vilken person skall vi anställa för att passa in i vårt team?Hur väl möts chefen och medarbetarna i sina förväntningar?
Varför är drivkrafter intressanta?

Här kan jag även erbjuda Drivkraftsanalysen ”Moroten”,  används för att ta reda på vad som motiverar olika människor i arbetslivet. Ett användbart hjälpmedel i många situationer där människors olikheter har betydelse t.ex. vid rekrytering, grupp-, ledar-, säljutveckling eller kommunikation.

Individuell analys

Här lär man sig de olika färgerna och vad de står för. Man lär sig också hur de olika personligheterna kommunicerar och hur man skall kommunicera med de som har sina preferenser i andra färgerna. Det ger en mycket god kännedom om sin egen profil men också hur man känner igen andra personligheter och vad som skiljer oss åt.

Team workshop

Man får en god kännedom om vad det innebär att vara t ex introvert eller extrovert, vilka som fattar beslut på känslor/fakta med mera.  Här får också var och en skatta sig själv innan de får profilen och lär sig känna igen sina kollegor och andra utifrån deras dominanta färg. Det viktigaste av allt man får utökad kännedom om  hur man kan utveckla sina egna styrkor.

 

 

Ledningsgruppsutveckling

Jag skräddarsyr en lösning för din verksamhet, oftast en hel- eller halvdag i samband med en planeringsdag. Inför uppdraget får alla medarbetare och du som chef göra en analys enligt DISC – beteendestilsanalys. Alla får med sig sin egen analys efter avslutad dag. Perfekt för optimering av team, samarbeten & ledarskapsutveckling. Kan med fördel kombineras med en Kick-off eller med en ”kreativ övning”.

 

Värderingar spelar roll

Varför är det betydelsefullt att känna till vad som motiverar en medarbetare?

Helt enkelt därför att motivation handlar om personliga värderingar om vad som är meningsfullt i livet.
Det kan se olika ut hos olika individer. En medarbetares prestation och trivsel är vanligen bättre om hans/hennes värderingar överensstämmer med organisationens. Utforska teamets och företagets värderingar, vilka kan stärka teamet?

 Nyhetsbrev – mer inspiration…

Några gånger per år sammanställer jag ett nyhetsbrev med mina samlade funderingar och den information som jag finner spännande, inspirerande eller upplysande för fler än mig själv. Inspiration får jag vid seminarier, föreläsningar, nyhetsbrev, event som Almedalen & Entreprenörs- & ledarskapsdagen, Personal & Chef  samt Hjärntillskott.

Kontakta mig…

För ett förutsättningslöst samtal kring de utmaningar och målsättningar som er organisation har.

Välkommen!

Netroom AB

Sveagatan 16A, 413 14 Göteborg

+46 760 10 99 05
förnamn@netroom.se

Meddelande