Utveckla team

Ledningsgruppen är en viktig framgångsfaktor och har enorm potential till utveckling av hela organisationen.

Utveckla team & ledningsgrupper

Ledningsgruppen är en viktig framgångsfaktor för organisationen. Erfarenheter visar att det krävs en hel del arbete för att komma dit. Många ledningsgrupper har svårt att finna bra arbetssätt och bli effektiva. Jag brinner för att ledningsgruppen ska göra skillnad. Därför hjälper jag och mina kollegor inom Day2Day Leadership till där det bäst behövs, både när det gäller att skapa struktur och/eller team-känsla. 

Skapa & leda högpresterande team

Numera löser vi de flesta uppgifterna i team under någon form av samarbete, därför har det blivit alltmer komplext och krävande att leda team där krav på ökad flexibilitet, förändringsbenägenhet och snabbhet har blivit allt högre. Vi befinner oss inte alltför sällan i tvärfunktionella organisationsmiljöer, det ställer också allt högre krav på oss att leda väl.

Team Performance Model

Inom Day2Day Leadership arbetar vi med en praktisk och tydlig modell för teamutveckling ”Team Performance Model”.  Genom att visualisera arbetsprocesser kan team snabbare erhålla samsyn och framförallt få förståelse för de olika stadier som man passerar under genomförande av uppdrag eller när man arbetar sig fram till de mål man har. Vi tydliggör teamens arbetssätt, vilka spelregler & roller som skall gälla och för vem.
Hur ser uppgifter & uppdrag ut?

Modellens arbetssätt är en blandning mellan föreläsningsavsnitt, praktiska övningar, gruppdiskussioner och eget arbete. Arbetet blir enormt mycket tydligare och teamarbetet blir därmed mer effektivt.

Skapa tydlighet och struktur

Vi guidar er igenom workshops där ni får ta fram det ni saknar idag, eller behöver revidera. Det kan vara vision, mission, värderingar, konkreta mål, handlingsplan och målstyrning. Vi hjälper er bli effektiva, arbeta med roller och ansvar, delegering och mötesstruktur.

Bygga starkt team

En framgångsrik ledningsgrupp behöver också vara ett starkt team, där öppenhet och tillit råder. Vi har stor erfarenhet av att steg för steg lotsa er fram till ett läge där ni känner varandra och litar på varandra fullt ut. Exempel på områden att arbeta med kan vara olikheter/beteendestilar, styrkor/svagheter, kommunikation, feedback och förväntningar.

Vi kan börja med en nulägesanalys och/eller disc beteendeprofilering och sedan skräddarsyr vi upplägget helt efter de behov som finns i samråd med organisationen.

För ett förutsättningslöst samtal om ledningsgruppsutveckling kontakta mig.

Nyhetsbrev – mer inspiration…

Några gånger per år sammanställer jag ett nyhetsbrev med mina samlade funderingar och den information som jag finner spännande, inspirerande eller upplysande för fler än mig själv. Inspiration får jag från seminarier, föreläsningar, nyhetsbrev, event som Almedalen & Entreprenörs- & ledarskapsdagen, Personal & Chef  samt Hjärntillskott.

Kontakta mig…

För ett förutsättningslöst samtal kring de utmaningar och målsättningar som er organisation har.

Välkommen!

Netroom AB

Sveagatan 16A, 413 14 Göteborg

+46 760 10 99 05
förnamn@netroom.se

Meddelande