Almedalen...


Välkomna!

Här kommer mina reflektioner från årets Almedalsvistelse som jag besökte tillsammans med mina underbara kollegor vid Day2Day Leadership, Karin Hallhagen, Kim Karhu, Olle Broberg, Annette Runsteen & Magnus Gnisterhed. 

De stora frågorna som dominerade seminarier, föreläsningar & workshops kan samlas  i de här två orden ”Digitalisering & AI” och vad det kan betyda för oss i samhället, på jobbet, i vardagen mm. Oerhört spännande! 

Nedan utvecklar jag mina noteringar från några av de tusentals inspirerande föreläsningar som fanns att tillgå. Jag skulle vilja rekommendera er att någon gång besöka Almedalen och ta del av all inspiration och kunskap.

AI

Yippie – äntligen!! 

Vi kommer att slippa tråkiga, upprepande arbetsuppgifter allt mer tack vare att AI gör intåg i våra liv. Oerhört spännande är att vi kan förvänta oss att våra kroppar allt mer kommer att interagera med teknik i allt högre grad, t ex genom gester, ögonrörelser och röststyrning. 

Se gärna vad Ikea har gjort med ”PLACE” eller följ Amazons resa, som förlägger 200 000 m2 i Sverige – Smaka på den!

Men vad kommer det här att innebära för oss, jo mina förhoppningar är att man t ex inom vården kommer att kunna automatisera enformiga arbeten som i sin tur kan ge vår vårdpersonal mer tid till sina patienter. Eller att våra gamla kan få den hjälp de behöver och sällskap i stället för uttröttad personal som håller på med enformiga arbeten.

Digitalisering

”Betala av en gammal IT skuld”. Digitalisering är idag verksamhetsförändring som aldrig tar slut. Man jämförde ordets betydelse och innehåll med vad orden ”elektrifiering” och ”datorisering”  innehöll, dvs de upphörde vara nyheter och saknade till slut betydelse då de övergick till att vara självklarheter och delar av vår vardag. Många menade att samma sak sker nu med ”digitalisering”. Vi behöver inse att vi skall förhålla oss till verkligheten som digitaliserad, i Sverige.

Våra yngre generationer är enormt värdefulla och absolut nödvändiga i våra organisationer, de har ett okomplicerat förhållningssätt till digitala verktyg ser snabbare tekniklösningar för automatiseringar av problem. Vi kommer att behöva ”digitala assistenter” i allt högre grad för att kunna navigera rätt – hela världen vid våra fingertoppar ställer nya krav på oss.

Ledarskap

Business Wellness – det är viktigare att sätta ledarskapet före digitaliseringen. Arbeta mer med självledaskap och uppdragsbekrivningar än befattningsbeskrivningar som har ett alltför statiskt innehåll och bidrar inte med den rörlighet som krävs i vår tid där snabbhet och samarbete över organisationer är viktigare. Digitala ledare har plattare organisationer.

Mina kollegor Kim Karhu & Magnus Gnisterhed höll två mycket uppskattade seminarier i Almedalen i år i ämnena: ”Kan coachande ledarskap skapa en positiv företagskultur?” & ”Vinnande vanor”.

1. Position  2.Relation  3.Resultat  4. Utveckling  5.Respekt

 

UTBILDNING – vässa omställningsförmågan!

10-20% av din arbetstid bör Du lägga på kompetensutveckling hela livet! 
Alltför många känner av en stress idag som till största delen härrörs från okunskap och otillräcklighet. Den kallas allmänt för digitaliseringsstress och allra bästa botemedlet är kunskap. Regelbunden utbildning motarbetar stress.

Intressant utmaning för våra arbetsgivare, google har sedan länge insett vikten och därmed lönsamheten i det här.

 

Y-GENERATIONEN – de födda efter 1982

Våra organisationer känner en otillräcklighet när det gäller hur man skall förhålla sig till våra unga generationer – här kommer lite iakttagelser från dem själva under seminarier.

Som 90-talist man är inte sitt jobb längre, inga tydliga karriärvägar finns längre, lärling och starta eget vanligare, Var schysst mot världen och schysst mot mig! Företagens visioner och tydlighet i mål förväntas i allt högre grad.
Arbete under eget ansvar – TRUST. 

Man är oerhört hängiven sina mål och fokuserar starkt på att nå framgång i sitt arbete, det är dock inte avhängig en arbetsplats varför det kan vara en framgångsrik väg att skapa större/längre projekt med tydliga mål för den här generationen än fasta anställningar.
Viktigt är:

  • Man vill ha tydliga och klara visioner som stämmer med värderingar som bolagen har och de själva kan känna delaktighet i
  • Miljö – hur vi/organisationer förhåller sig till miljövänliga/ekologiska val

  • Kompetensutveckling under arbetstid är en självklarhet

  • Fokus på hälsa är genomgående viktigt för abetsmiljö och trivsel

  • Hög grad av digitalisering – e-post är t ex inte det verktyg man finner behov av då det finns enklare sätt att kommunicera – kan nämna ”Slack”, ”Asana”, ”SocialChorus” m fl. Fördelen är att de är integrerade med Google, olika CRM, mm och blir då betydligt mer användbara än en oerhörd massa mejl, våga prova själv!

Här är jag och mina kollegor på plats i Almedalen.