Ledarskap

Day2Day Leadership, vi tror på varje människas förmåga att utvecklas ”Ledarskap på riktigt varje dag”.

Ledarskapsarenan

 Med stort engagemang och intresse för individen arbetar jag med att stödja ledare & medarbetare att utveckla sig och sina verksamheter.

Vid arbete med Ledarskapsarenan sker utveckling av det personliga ledarskapet genom ökad självinsikt och genom att göra medvetna val. Arbetet sker systematiskt genom inflytande och samverkan med omgivningen samt målstyrning och prioritering, effektiva ledarskapsverktyg.

Mål med utvecklingen

Du skall utvecklas som ledare för att vara bättre rustad att klara ditt uppdrag att skapa resultat i din organisation. Du blir coachad att hitta just dina utmaningar och sätta mål för din utveckling. I denna process ingår även din chefs förväntningar och de krav du har i din roll.

Vilket resultat kan vi förvänta oss?

Är du villig att investera din tid och arbeta seriöst med din ledarträning så är vår erfarenhet att du kommer se utveckling både hos dig personligen, såväl som i verksamheten du leder.

För vem?

Det passar gör alla! Programmet erbjuder möjligheten att få utveckla det personliga ledarskapet genom ökad självinsikt och genom att göra medvetna val. Arbetet sker systematiskt med inflytande och samverkan med omgivningen samt målstyrning och prioritering, effektiva ledarskapsverktyg. Vårt arbete har sin bas i din vardagliga verklighet, det erbjuder möjlighet för alla nivåer av ledarskap att utveckla sig vidare.


Ledarträning för mellanchefer

När man verkar som mellanchef, befinner man sig mitt i organisationen och upplever krav och förväntningar både uppifrån och nerifrån, det kan ibland kännas hopplöst. Med vår ledarträning får du hjälp att bygga ett hållbart ledarskap, träna på att navigera i organisationen och prioritera det viktigaste. Du utvecklar din förmåga till målstyrning och få andra med dig. Du lär dig bygga starka relationer till både dem du leder och övriga nyckelpersoner. 

Du skall utvecklas som ledare för att vara bättre rustad att klara ditt uppdrag att skapa resultat i din organisation. Du blir coachad att hitta just dina utmaningar och sätta mål för din utveckling. I denna process ingår även din chefs förväntningar och de krav du har i din roll. 

Inför varje möte…

Arbetar ledaren på egen hand enligt

följande ”Fyrklöver” modell.

1. Läsning av ett kapitel i kurspärmen.

2. Bearbetning & reflektion av kapitlet genom olika frågeställningar.

3. Min insikt: Skriftlig reflektion som fördjupar lärandet.

4. Praktisk ledarträning genom att det genomarbetade avsnittet omvandlas till aktiviteter och träning. 

Ledarskapsarenan sträcker sig över 8-10 månader. Din personliga ledartränare är ditt stöd under hela perioden, och ni träffas fysiskt totalt 8 gånger under denna tid.

 

  Metodik


Vi tränar ledare individuellt under 8-10 månader med personlig ledartränare, i ledarens egen miljö för att på bästa sätt främja utveckling och verklig
förändring här erbjuder vi möjligheten att utveckla det personliga ledarskapet genom ökad självinsikt och medvetna val.  

Det strukturerade programmet blir individuellt anpassat genom att
ledaren får stöd i att sätta sina mål och tillämpa de kunskaper   kursmaterialet erbjuder.
 Vi arbetar systematiskt med inflytande och samverkan med omgivningen samt målstyrning och prioritering, effektiva ledarskapsverktyg. Ledaren träffar sin ledartränare ca en gång per månad.

 

 

 

Ur kursinnehållet

 

Trygg ledare:  Personligt ledarskap, arbete med värderingar

Nuläges analys:   Investera i dina styrkor

Målfokusering:   Vad vill du egentligen – fokusering

Motivation:   Som kommer inifrån. Våra olika drivkrafter

Kommunikation:   Feedback

Ledarskap och inflytande:   Att skapa resultat genom andra

Prioritering & delegering:   Medveten och i praktiken

Relationsbyggande:   Din ledarskapsarena – vilka är nyckelpersonerna och hur kan 
ni samverka på bästa sätt?

 

 

Nyhetsbrev – mer inspiration…

Några gånger per år sammanställer jag ett nyhetsbrev med mina samlade funderingar och den information som jag finner spännande, inspirerande eller upplysande för fler än mig själv. Inspiration får jag från seminarier, föreläsningar, nyhetsbrev, event som Almedalen & Entreprenörs- & ledarskapsdagen, Personal & Chef  samt Hjärntillskott.

Kontakta mig…

För ett förutsättningslöst samtal kring de utmaningar och målsättningar som er organisation har.

Välkommen!

Netroom AB

Sveagatan 16 A
413 14 Göteborg

+46 760 10 99 05
förnamn@netroom.se

Meddelande