Reportage

Ovanlig ledarskapskurs gav Helene en push i rätt riktning.

Reportage: ”Ledarskapsarenan”

från Day2Day Leadership, Helene Depui Ekdal

Hur kan man fortsätta utvecklas vidare som erfaren ledare? Individuell ledarcoachning blev svaret för Helene Depui Ekdal. Ledarträningen hos Day2Day Leadership skänkte henne inte bara ny kunskap, utan också ökad trygghet och självinsikt i sin roll som ledare – något som kom väl till pass när hon mitt under utbildningen blev erbjuden en ny tjänst. Helene fick kontakt med Day2Day Leadership via sin dåvarande chef som hade hört talas om företaget. Helene hade då uttryckt att hon gärna ville gå något slags individuellt ledarskapsprogram.

– Man har ju gått olika ledarskapsprogram under åren, men jag sökte något där jag också kunde få individuell coaching för att kunna identifiera områden där jag själv behövde utvecklas.

Idag arbetar Helene som Interim Hub Director GOT, Study Management & Operations på AstraZeneca. Det är dock inte hennes första tjänst inom företaget. Under sina 23 år som anställd på AstraZeneca har hon hunnit ha många olika roller. Dels inom farmaceutisk utveckling där man utvecklar tabletter, kapslar och processer, men sedan år 2000 har hon arbetat inom klinisk forskning. När Helene påbörjade utbildningen Ledarskapsarenan arbetade hon som Director of Clinical Development. I den rollen fungerade hon som ledare i projekt som handlade om att leverera kliniska program och ingående studier. Utbildningen löpte över åtta tillfällen från oktober 2015 till juni 2016. Under denna tid hann hon inte bara röra sig inom företaget, utan även hennes uppfattning om sig själv som ledare kom att skakas om.

 

Många olika aspekter av ledarskap

Något som skilde Ledarskapsarenan från andra ledarskapsutbildningar Helene gått var att detta program gav en såväl långsiktig som individuell ledarträning.

Helene fick individuell coachning av en personlig ledartränare, två timmar vid varje tillfälle, med utgångspunkt i sig själv och sin egen arbetsmiljö. Efter en inledande lära känna-träff började de tillsammans arbeta med de olika kapitlen i det tillhörande kursmaterialet. Kapitlen sträckte sig över ett brett spektrum av ämnen: målsättning, motivation, inspiration, kommunikation till relationer, inflytande, prioritering och delegering. Tillsammans identifierade de vilka som var hennes närmaste nyckelpersoner – de människor som påverkar den arena där hon jobbar.

– Vi lokaliserade både personer uppåt och medarbetare som rapporterar till mig. Med hjälp av kapitlen i kursmaterialet jobbade vi oss igenom dessa nyckelpersoner. Hur kan man förbättra kommunikationen? Vad kan man ha för ledarskap beroende på vad det är för typ av människor man möter? Hur man kan delegera på olika sätt? Det var väldigt bra upplägg. Man jobbade sig helt enkelt igenom hela konceptet ledarskap, men utifrån perspektivet ”hur man hanterar olika grupper som man jobbar med”.

Mellan varje tillfälle fick Helene olika uppgifter. Det handlade alltid om att läsa i kursmaterialet och reflektera men också om mer konkreta uppgifter för att träna sitt ledarskap.

– När vi träffades gick vi först igenom vad som hänt sedan vårt senaste möte och hur det gått med mina uppgifter. Det kunde även vara relaterat till händelser som var där och då på mitt jobb och hur man skulle lösa dem. Sedan gick vi igenom kapitlet jag läst och hur jag kunde tillämpa det på mitt jobb.


Utmanande kursledare

Helene Depui Ekdal kände i hög grad att hon löpande kunde applicera det hon lärde sig under kursen på sin egen arbetssituation. Mycket tack vare ledartränarens coachande inställning, berättar Helene.

– Det kändes verkligen som en reell coachning på det sättet att man inte bara lärde sig en massa metoder, utan i och med att jag också jobbade parallellt så uppstod det situationer som jag direkt kunde applicera mina nya kunskaper på. Det var väldigt bra på det sättet, att vi diskuterade reella händelser.

Något Helene även lyfter fram som särskilt bra med sin ledartränare är att hon hade mycket erfarenhet med sig från sitt eget arbete och karriär som Helene kunde relatera till.

– Hon är väldigt öppen som person och lätt att diskutera med, samtidigt som hon är utmanande också. Hon ställde utmanande frågor till mig, på ett coachande sätt, så att jag fick tänka till. Lite ifrågasättande ibland, men på ett otroligt positivt sätt. Vi hade en fantastiskt bra relation faktiskt.

Självinsikt och reflektion

Hur lever kunskaperna från kursen vidare hos Helene idag? Ett exempel är värdefulla insikter om kommunikation och relationer – insikten att man måste kommunicera olika med olika typer av människor för att få fram sitt budskap.

På andra punkter bär Helene snarare med sig en betryggande insikt om att hon kanske kunde mer än vad hon trodde. Under vissa kapitel insåg hon att hon faktiskt kommit ganska långt, vilket medförde att hon kunde känna sig mer i trygg att det hon gör faktiskt är bra.

– Man behöver inte alltid lära sig nya angreppssätt inom alla områden utan ibland kan man bara fortsätta på det sätt man redan gör.

Vidare har hon, som hon uttrycker det, lugnat ner sig lite:

– Jag har insett att man måste tänka till lite innan, framför allt runt det här med kommunikation och inflytande. Hur man gör det på bästa sätt. Jag tänker tillbaka mycket. Kanske inte direkt till kapitlen, men till våra diskussioner runt hur man hanterar olika situationer.


BRA MIX AV LÄSNING OCH PERSONLIG COACHING

Utöver ledartränarens egna goda ledaregenskaper vill Helene även passa på att lyfta fram kursmaterialet som hon tycker var ett bra komplement till samtalen.

– Det var genomarbetat med exempel från verkligheten. Man fick hela tiden tänka till. Vad har jag lärt mig här och hur kan jag relatera det till mitt eget arbete?

Till kursmaterialet hörde även en handlingsplan som Helene kunde fylla på efter hand med vad hon bestämde sig för att göra, för att sedan följa upp. Något som gjorde att det hela blev mer konkret:

– Det var bra att man kunde konkretisera ner allt på aktiviteter, fastslår Helene.


Accepterade nytt uppdrag utan att tveka

Utbildningen hos Day2Day Leadership har påverkat Helene på flera sätt. Under kursens gång hann Helene bland annat byta jobb.

– Jag fick faktiskt den roll som jag har nu, Director of Global Products, under kursens gång. Sedan direkt efter kursen fick jag ett erbjudande om en linjechefsroll för en avdelning på cirka hundra personer – en roll som jag inte har haft förut.

– Och jag vet inte, funderar Helene vidare. Jag kanske hade blivit erbjuden jobbet även om jag inte gått kursen. Däremot hade jag kanske inte vågat tacka ja om jag inte haft den här kursen med mig. Den har stärkt mig i mitt sätt att se på mig själv. Att jag vågar. Jag har mer kunskap och verktyg nu att hantera svåra situationer, vilket gjorde att jag accepterade det här erbjudandet utan att tveka. På det sättet har utbildningen verkligen stärkt mig i mitt ledarskap.  Jag vet nu hur jag ska hantera framförallt vardagen och dess utmaningar.

På frågan om vem som bör gå Ledarskapsarenan funderar Helene en stund. För hennes del handlade det om att hon befann sig i ett sådant läge att hon var redo att ta nästa steg i sin karriär, rent kunskapsmässigt. Men att kursen kanske innebar den lilla extra push hon behövde för att tro på sig själv.

– De som vill ta ett steg i sin karriär men vill ha hjälp på vägen för att bli säkrare i sitt ledarskap. För att få det där att man kan växa på ett ganska snabbt sätt, rent ledarskapsmässigt. Helt enkelt de som behöver lite personlig coachning för att våga ta nästa steg. Då är den här kursen perfekt, konstaterar Helene.

Day2Day Leadership

Program för
dig som vill utveckla ditt ledarskap!

Vi tror på varje människas förmåga att utvecklas. När vi lär oss att inte sträva efter att bli en kopia av någon annan kan vi hitta vårt verkliga jag. Här finner vi själva grunden till ett gott ledarskap.

Vi drivs av att hjälpa ledare och vi vet att ledarskap är en färskvara. Förtroende måste byggas varje dag. Därför heter vi Day2Day Leadership.

Day2Day Leaderhip

Day2Day Leaderhip

Almedalen 2016-2018

Nyhetsbrev – mer inspiration…

Några gånger per år sammanställer jag ett nyhetsbrev med mina samlade funderingar och den information som jag finner spännande, inspirerande eller upplysande för fler än mig själv. Inspiration får jag vid seminarier, föreläsningar, nyhetsbrev, Event som Almedalen & Entreprenörs- & ledarskapsdagen, Personal & Chef  & Hjärntillskott.

Kontakta mig…

För ett förutsättningslöst samtal kring de utmaningar och målsättningar som er organisation har.

Välkommen!

Netroom AB
Sveagatan 16A, 413 14 Göteborg
+46 760 10 99 05
förnamn@netroom.se

Meddelande